Este sistemul de coş de fum ideal pentru evacuarea fumului şi gazelor de ardere provenite de la surse de căldură individuale (sobe de teracotă, şeminee) precum şi în cazul centralelor termice, chiar si pentru cazanele de mare putere. Acest sistem de cos de fum este utilizabil in cazul tuturor tipurilor de combustibil : lichid, solid si gazos. OBS : in cazul combustibilului gazos, nu se preteaza pentru modul de functionare al cazanului in condensatie.

Acest sistem corespunde celor mai înalte exigenţe tehnice impuse de normele europene şi prin adaptabilitate universală din punct de vedere al combustibilului utilizat oferă soluţii pentru o gamă largă de solicitări.

Prin prevederea unui coş de fum Schiedel UNI Plus este asigurat confortul şi siguranţa unui cămin, protejându-se astfel membrii familiei de posibilele accidente.

Descriere produs

 • DESTINATIE

  Sistemul de coş de fum Schiedel UNI Plus se utilizează pentru evacuarea cu tiraj natural a fumului şi a gazelor de ardere provenite de la:

  • generatoare de căldură individuale (sobe de teracotă, sobe metalice, şeminee)
  • cazane pentru instalaţii de încălzire centrală
  • instalaţii termice industriale (cazane de aburi, cuptoare, crematorii, etc.)

  Din punct de vedere al temperaturilor gazelor de ardere în regim normal de funţionare şi în situaţii excepţionale, al agresivităţii reziduurilor de ardere şi al condensului format în interiorul canalului de fum, acest sistem de coş se poate adopta:

  • pentru combustibili gazoşi
  • pentru combustibili lichizi
  • pentru combustibili solizi

  Siguranţă în exploatare – prin eliminarea riscurilor incendiilor provocate de coşurile de fum defecte şi a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon cauzate de coşurile de fum neetanşe;

  Tiraj optim – asigurând funcţionarea sursei de căldură la randament energetic maxim;

  Durabilitate ridicata – fiind exclusă, pe toată perioada de exploatare a coşului de fum, necesitatea efectuării unor reparaţii sau intervenţii ulterioare costisitoare;

  Montaj simplu si rapid – cu costuri de punere în operă reduse, datorită elementelor componente prefabricate modulate;

  Garantie de 30 de ani – asigurată pentru sistemele de coşuri de fum ceramice tip Schiedel, altfel spus, minim 30 de ani de siguranţă şi confort pentru familiile proprietarilor de coşuri de fum Schiedel.

 • COMPONENTE

  Schiedel UNI Plus este un sistem de coş de fum în trei straturi, realizat din elemente prefabricate cu precizie dimensională ridicată, având următoarea soluţie constructivă:

  TUBULATURĂ DE ŞAMOTĂ
  Canalul de fum, care intră în contact direct cu reziduurile de ardere, se realizează din tuburi de şamotă de înaltă calitate tip Schiedel. Ele se caracterizează prin secţiune circulară şi rugozitate redusă a pereţilor, rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice, rezistenţă la coroziune chimică, etanşeitate la gazele arse şi la difuzia vaporilor de apă. Tubulatura cuprinde şi elementele prevăzute cu racordurile pentru uşiţa de curăţire şi racordurile de fum la 45° respectiv 90°. Lungimea de fabricare a tuburilor curente este de 33 cm.

  TERMOIZOLAŢIE
  Plăcile de vată minerală bazaltică asigură termoizolarea corespunzătoare a coşului de fum, principalele caracteristici ale acestora fiind incombustibilitatea, densitatea şi rigiditatea medie, precum şi stabilitatea termică bună. Plăcile cu crestăturile orientate spre interior, asigură centrarea tubulaturii de şamotă în interiorul mantalei şi permit totodată dilatarea termică liberă a canalului de fum.

  MANTA PREFABRICATĂ
  Geometria interioară a mantalei include, în afară de golul central pentru canalul de fum, canalele de ventilare naturală a termoizolaţiei şi canalele de armare, pentru diametrele constructive ale coşului de fum cuprinse între Ø14 – 20 cm. Mantaua prefabricată, cu înălţimea modulată de 33 cm, turnată din beton uşor, are rolul de protecţie mecanică şi de asigurare a stabilităţii sistemului.

  ACCESORII
  Accesorizarea completă asigură funcţionarea optimă şi în deplină siguranţă a sistemului. Din această categorie de elemente componente fac parte următoarele piese:

  • piatra soclu (colectorul de condens);
  • grilajul de ventilare a termoizolaţiei;
  • uşiţa de curăţire etanşă şi termorezistentă;
  • con;
  • placa de acoperire prefabricată.

  Elementele prefabricate de manta finisate, placa de acoperire din beton armat cu fibră de sticlă şi setul de asigurare statică tip Schiedel sunt accesorii opţionale.

 • TIPODIMENSIUNI

  GAMA LARGĂ DE TIPODIMENSIUNI
  facilitează alegerea corespunzătoare a coşului de fum din punct de vedere al secţiunilor respectiv al diametrelor necesare. Având ca obiectiv primordial acoperirea situaţiilor concrete şi satisfacerea nevoilor clienţilor, producătorul acestor sisteme de evacuare a conceput şi realizat coşuri , care pot cuprinde un singur canal de fum, două canale cu diametre egale sau inegale, precum şi coşuri cu un singur canal de fum şi canal de aerisire. Acest ultim tip de canal poate fi utilizat pentru ventilarea naturală a diferitelor încăperi, cum ar fi dependinţele de la subsolul clădirii, baia sau bucătăria unei locuinţe.

  IMPORTANT!
  Mantalele prefabricate sunt prevăzute cu canale de armare numai în cazul tipodimensiunilor cu diametrele cuprinse între 16-40 cm.
  Toleranţa la greutate: +/- 10%

  In România se comercializează în prezent următoarele tipodimensiuni aparţinând sistemului UNI Plus:

  Tipodimensiuni cosuri UNI Plus
  Tipodimensiuni cosuri UNI Plus
 • DIMENSIONARE

  DIMENSIONAREA COŞULUI UNI PLUS

  FUNCŢIONAREA IREPROŞABILĂ A UNEI SURSE DE CĂLDURĂ
  este condiţionată de corelarea dintre focar, piesa de racordare şi coşul de fum. Prin dimensionarea corectă a secţiunii sistemului de evacuare se obţine un tiraj optim, ceea ce înseamnă funcţionarea la parametri proiectaţi ai centralei termice, economie de energie şi costuri mai mici pentru încălzire şi prepararea apei calde printr-un consum mai redus de combustibili.

  Pentru calculul diametrului interior util al coşului de fum există două metode de lucru:
  parcurgerea breviarelor de calcul prezentate în standardele de specialitate;
  utilizarea diagramelor elaborate de producător, cuprinse in „Manualul proiectantului” Schiedel.

  In vederea realizării unei dimensionări corespunzătoare, sunt necesare informaţii tehnice complete privind sursa de căldură, date despre piesa de racordare (lungime, nr. de coturi) şi coşul de fum (poziţia în raport cu coama acoperişului, înălţimea totală, etc.)

  DIAGRAMELE PREZENTATE ÎN „MANUALUL PROIECTANTULUI”
  Schiedel, pune gratuit la dispoziţia proiectanţilor şi a distribuitorilor autorizaţi „Manualul proiectantului”, care asigură o dimensionare precisă, simplă şi rapidă.

 • ASIGURARE STATICA

  Asigurarea rezistenţei şi stabilităţii este o cerinţă importantă pentru toate tipurile de coşuri de fum, indiferent de materialele folosite la realizarea lor. Prin urmare, şi in cazul sistemelor de coşuri de fum tip Schiedel se impune luarea unor măsuri privind asigurarea statică în funcţie de regimul de înălţime a coşului, zona de vânt şi zona seismică a amplasamentului.
  Lucrările de consolidare se vor efectua în baza recomandărilor reprezentanţilor zonali Schiedel sau în conformitate cu prevederile unui proiect tehnic de execuţie, după caz. La montaj se pot aplica următoarele soluţii – de principiu – de asigurare statică:

  • corset metalic din profile oţel cornier, zăbrelit
  • cămăşuială din beton armat monolit
  • set asigurare statică tip Schiedel

  În vederea adoptării soluţiilor optime de consolidare, Schiedel România pune la dispoziţia proiectanţilor documentaţia tehnică necesară atât pentru faza de proiectare cât şi pentru faza de execuţie a coşurilor de fum.

  MĂSURILE DE ASIGURARE STATICĂ CAD ÎN SARCINA BENEFICIARILOR.

 • DOCUMENTAŢIE SISTEM SCHIEDEL UNI PLUS