Montarea centralelor termice proprii în apartamentele blocurilor de locuinţe sau în locuinţele clădirilor noi cu proprietari diferiţi pe un nivel sau pe etaje, permite determinarea exactă, pentru fiecare familie în parte, a costurilor necesare încălzirii şi preparării apei calde.

Descriere produs

 • DESTINATIE

  Sistemul de coş de fum Schiedel Quadro a fost conceput şi realizat pentru evacuarea gazelor de ardere provenite de la un anumit număr de centrale termice prevăzute cu cameră de ardere etanşă şi ventilator.

  Ca urmare a soluţiei constructive adoptate, acest tip de coş de fum colector cu aspiraţie de aer periferică permite racordarea a mai multor cazane situate la etaje diferite şi asigură alimentarea cu aer de combustie din exterior a centralelor termice.
  Coşul de fum, dispunând de două canale coaxiale distincte, de fum şi de aer de combustie, funcţionează după principiul schimbătorului de căldură în contracurent. Aerul necesar arderilor se preîncălzeşte odată cu parcurgerea de sus în jos a distanţei de la nivelul prizei din placa de acoperire până la consumator, îmbunătăţindu-se astfel randamentul surselor de căldură cu 3 până la 7%.

  AVANTAJELE SISTEMULUI QUADRO
  Sistemul de coş de fum Schiedel Quadro reprezintă, din punct de vedere conceptual şi al materialelor utilizate, un nivel ridicat de performanţă, oferind avantaje multiple:

  • siguranţa locatarilor clădirilor etajate, prin evacuarea gazelor de ardere deasupra nivelului acoperişurilor;
  • creşterea randamentului centralelor termice, prin preîncălzirea aerului necesar arderilor;
  • preţ de cost mai scăzut/beneficiar pentru evacuarea gazelor,prin posibilitatea racordării a mai multor utilizatori;
  • durabilitate ridicată, fiind exclusă, pe toată perioada de exploatare a coşului de fum, necesitatea efectuării unor reparaţii sau intervenţii costisitoare;
  • montaj simplu şi rapid, cu costuri de punere în operă reduse, datorită elementelor componente prefabricate modulate;
  • garanţia de 30 de ani, asigurată pentru sistemele de coşuri de fum ceramice tip Schiedel, altfel spus, minim 30 de ani de siguranţă şi confort pentru familiile proprietarilor de coşuri de fum Schiedel.
 • DESCRIERE

  Schiedel Quadro este un sistem de coş de fum în două straturi, realizat din elemente prefabricate cu precizie dimensională ridicată, având următoarea soluţie constructivă:

  Schiedel Quadro

  TUBULATURĂ DE ŞAMOTĂ
  Canalul de fum, care intră în contact direct cu reziduurile de ardere, se realizează din tuburi de şamotă de înaltă calitate tip Schiedel. Ele se caracterizează prin secţiune circulară şi rugozitate redusă a pereţilor, rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice, rezistenţă la coroziune chimică, etanşeitate la gazele arse şi la difuzia vaporilor de apă.Tubulatura cuprinde şi elementele prevăzute cu racordurile pentru uşiţa de curăţire, lungimea de fabricare a tuburilor curente fiind de 33 cm.

  MANTA PREFABRICATĂ
  Geometria interioară a mantalei include golul central de formă rectangulară pentru introducerea tubulaturii de şamotă şi canalele de armare. Mantaua prefabricată, cu înălţimea modulată de 33 cm, turnată din beton uşor, are rolul de protecţie mecanică şi de asigurare a stabilităţii sistemului.

  ACCESORII
  Accesoriile sistemului sunt de importanţă majoră pentru funcţionarea acestui tip de coş de fum special şi cuprind următoarele repere:

  • piatra soclu (colectorul de condens);
  • capacul orificiului de la baza coşului;
  • piesele speciale de racordare;
  • uşiţa de curăţire etanşă şi termorezistentă;
  • piesele inox de centrare a tubulaturii;
  • placa de acoperire cu priză de aer pentru ardere;
  • conul de evacuare;
  • setul de asigurare statică tip Schiedel (opţional).
 • DIMENSIONARE

  DIMENSIONAREA COŞULUI QUADRO

  FUNCŢIONAREA IREPROŞABILĂ A UNEI SURSE DE CĂLDURĂ
  este condiţionată de corelarea dintre focar, piesa de racordare şi coşul de fum.

  Pentru calculul diametrului interior util al coşului de fum există două metode de lucru :
  parcurgerea breviarelor de calcul prezentate în standardele de specialitate;
  utilizarea tabelelor şi diagramelor elaborate de producător, cuprinse in „Manualul proiectantului” Schiedel.

  In vederea realizării unei dimensionări corespunzătoare, sunt necesare informaţii tehnice complete privind centralele termice şi numărul acestora, date despre piesele de racordare (lungime, nr. de coturi) şi coşul de fum (înălţimea geodezică a amplasamentului, poziţia în raport cu coama acoperişului, înălţimea totală).

  TABELELE PREZENTATE ÎN „MANUALUL PROIECTANTULUI”
  Schiedel, puse gratuit la dispoziţia proiectanţilor şi a distribuitorilor autorizaţi, asigură o dimensionare precisă, simplă şi rapidă.

 • DOCUMENTAŢIE SISTEM SCHIEDEL QUADRO